Perfectiunea poate fi atinsa

0784 55 55 66

mail@turboweb.ro

Termeni și Condiții

1) Conținutul Site-ului

1.1.  Site-ul www.turboweb.ro este proprietatea Turbo Web International SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.turboweb.ro, numit generic în continuare TurboWeb.

1.2. Accesul și utilizarea site-ului www.turboweb.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

2) Access

2.2. Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea unor informații cu privire la optimizare SEO și Web Design. TurboWeb nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2.3. Prin termenul "utilizator" al acestui site se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa acest site.

3) Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală

3.1. TurboWeb oferă acces liber la site-ul www.turboweb.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Turboweb sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al TurboWeb sau al partenerilor săi.

3.2. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea TurboWeb sau a clienților săi.

3.3. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al TurboWeb, TurboWeb nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de TurboWeb și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul sau prealabil.

3.4. TurboWeb sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse disponibile pe internet. TurboWeb nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. TurboWeb nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

3.5. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de TurboWeb prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

3.6. TurboWeb își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă exista dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita TurboWeb sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

3.7. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

4) Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua TurboWeb sau a rețelei Turboweb sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua TurboWeb care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua TurboWeb prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

** Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. TurboWeb va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

5) Disponibilitatea serviciului

5.1. TurboWeb își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
5.2. TurboWeb nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
5.3. TurboWeb poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

6) Exonerarea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:
6,1. Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. TurboWeb este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
TurboWeb nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră,
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele,
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul TurboWeb sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

7) Limitarea răspunderii

TurboWeb nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă TurboWeb a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul TurboWeb;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de TurboWeb, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa mail@turboweb.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. TurboWeb își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. TurboWeb nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

8) Politica de refund

În caz de nemulţumiri, decizia de a returna sau nu preţul plătit pe servicii DEPINDE EXCLUSIV DE TURBOWEB. Dată fiind natura serviciului și diferenţele în materie de caracteristici ce există de la un website la altul, nu putem oferii garanţii exacte și aplicabile universal. Acestea fiind spuse, vă înștiinţăm că suntem oameni de bun simţ și TurboWeb promite că va returna preţul plătit pe servicii în cazul în care TurboWeb consideră că website-ul dvs., din varii motive, nu a putut fi optimizat la un nivel decent.

9) Confidențialitatea și informații personale

TurboWeb se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal colectate. Pentru detalii vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate.

10) Dispozitii finale

TurboWeb își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Orice problemă cauzată de utilizarea SEOlium, netratată în articolele de mai sus, ale prezentului acord – va fi soluţionată pe cale amiabilă în termen de până la 30 de zile lucrătoare, începând cu data sesizării în scris de către utilizator. Pentru nelămuriri sau sugestii – vă invităm să folosiţi cu încredere pagina de contact.